Copyright en inhoud:
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster.

Externe informatie: Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site: Het is de gebruiker van deze website toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en deze website.

Foto’s, audio en video materiaal: De foto’s, audio en video materiaal op deze website zijn eigendom van Jack Vinders. Dit materiaal mag niet zonder toestemming van Jack Vinders verder worden gepubliceerd. Mocht u hiervan toch gebruik willen maken, kunt u contact opnemen met de webmaster: rovema-music@kpnmail.nl

Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

De disclaimer: Deze disclaimer is tot stand gekomen na inwinnen van juridisch advies van het internet. Heeft u problemen met de disclaimer, neem dan contact op met

de webmaster:rovema-music@kpnmail.nl

Wijzigingen: De webmaster behoudt het recht deze tekst te wijzigen zonder opgaaf van reden